doa spesifik

doa putuskan firman

penolakan menghambat kita

iman dan gambar diri

JEHOVAH CHAY

FT SS 12 13 okt 2019 1