29 06 2020 penguasa kehidupan

25 06 2020 pengkhianat terakhir

26 06 2020 kuali berkarat

9 07 2020 kehidupan 06

07 07 2020 Pdang Gurun

13 06 2020 SS

GPdILC Go Online

Presentation1